Pro Deo Et Patria

Hoërskool Richardsbaai

Skoollied, -gebed en -kreet

Skoollied

Musiek : Mev. C Van Coller
Woorde: Mnr. C Gouws

Ons sing van die skool wat ons eer
Tussen hawe en bosse en meer
Van trots wat ons harte vertolk
Van trou aan ons God en ons volk
Ons sing van ons skool en sy bloei
Wat groter en magtig sal groei.

In gold and white and blue
To you we’re ever true
Pro Deo Et Patria
We’ll wear your motto too.

Vivat Pro Deo
Vivat Pro Patria
Long shall we live for you
Our Richards Bay High School!


Skoolgebed

Onse Vader wat in die hemel woon,
U wat die see, bosse en mere geskape het,
U, ons hawe en dolos wanneer die see van ons lewens te rof raak...

Ons bid vir ons land se leiers,
ons skool se leerders, personeel en ouers.
Gee ons die insig en krag om ons akademiese
sowel as sport- en kultuurtalente reg te gebruik,
sodat ons die doel wat u met ons het,
suksesvol kan bereik.

Help ons om mekaar te aanvaar en te vergewe,
mekaar te respekteer en volgens U wil te lewe.

O Heer! Ons vra dat U ons, ons oortredinge sal vergewe,
ons afwas met u bloed
en hou ons gedagtes, woorde en dade rein en goed.

Ons, die leerders en personeel van Hoërskool Richardsbaai
vra U om ons te help,
ons toegewyd te maak
en toe te rus vir die toekoms.

Ons wil U loof en hulde bring.
Alle glorie aan U, ons Verlosser!

Pro Deo et Patria -
lank lewe ons God, onse Vader.

AMEN

Met erkenning aan die volgende persone:
Elizabeth Bester, Arno Jacobs, Divan Künnemann, Dewald Wessels, Kevin Olivier, Gert Beetge, Tiaan Zaayman en Pieter Terblanché.


Skoolkreet

Vivat, vivat Gloria
viniat victoria
Vivat, vivat Gloria
Vivat Richardsbaai

Die kort en kragtige kreet van Hoërskool Richardsbaai is die eindproduk van Mnr. DCF Heese, die skool se tweede hoof.

Die refrein van die skoollied is aangepas en as basis vir die kreet gebruik. Dit beteken:

Lank lewe die glorie
mag die oorwinning kom
Lank lewe die glorie
Lank lewe Richardsbaai