Pro Deo Et Patria

Richards Bay High School

Afrikaans Expo

Lerato Bulunga, Mieke du Preez and Lené van As took part in the ATKV Afrikaans International Expo. Mieke du Preez achieved 80% in the Poetry section at National level.

Lené van As

Lerato Bulunga

Mieke du Preez


Lara Fourie het deurgedring na die Nasionale beoordeling.

Cherisko Duminey behaal eerste plek Nasionaal vir haar skilderkuns.