Pro Deo Et Patria

Richards Bay High School

Garden of Remembrance

28 July 2016 - Remembrance Service

Carma Jacobs and Adriaan Coetzer lay wreaths in remembrance

Hein Cooke rings the bell

Phillipus Christoffel Johannes Rudolph Naude
30 May 1963 - 01 April 1977
"Elkeen wat in My glo, sal nooit sterwe nie." Joh 11:21
Geraldine Lucey
21 July 1963 - 29 November 1979
"Here, U leer my hoe om te lewe." Ps 16:11
Gregory Michael (Greg) King
07 January 1964 - 30 November 1981
"Walk in this world for Me."
Petrus Prinsloo Venter
17 December 1939 - 04 November 1983
"Hy het ter wille van ons gesterwe sodat ons saam met Hom kan lewe." 1 Tess 5:10
Erens (Poena) Greyvenstein
09 November 1968 - 21 September 1987
"Die Here het gegee en die Here het geneem, volgens sy wil. Ons bid vir genade om te verstaan. Ons is dankbaar vir die tyd wat hy hier op aarde aan ons geleen was."
Cornelius Jacob (Nelie) Brits
13 December 1969 - 21 September 1987
"Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie." Joh 11:25
Ilona Hoon
02 April 1940 - 17 July 1988
"Niemand sal My kind uit My hand ruk nie." Joh 10:38
Barend Bothma
24 August 1978 - 07 April 1995
"Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red, sê die Here, omdat hy My ken sal Ek hom beskerm." Ps 91:14
Derick Jansen
29 December 1978 - 08 July 1996
"Moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies."
Marcus Boersma
16 November 1982 - 02 January 2002
"Ons is stom o God, want U het die mooiste blom vir U tuin kom pluk. Daar was geen afskeidswoord, geen laaste groet, maar ons weet dat ons in die Hemel weer sal ontmoet."
Cindy Laurika Staats
05 June 1986 - 09 August 2003
"Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here." Job 1:21
George James Myburg
12 June 1964 - 04 June 2008
"Die genadegawe wat God gee, is die Ewige Lewe in Jesus Christus." Rom 6:23
Ockert Christiaan van Zyl
08 November 1943 - 27 September 2009
"In die huis van my Vader is daar baie woonplek." Joh 14:2