Pro Deo Et Patria

Richards Bay High School

Pledge of Loyalty

In the presence of my peers, teachers and parents I solemnly swear:

  • om Hoërskool Richardsbaai met lojaliteit te dien;
  • to diligently perform my duties and uphold my school’s name;
  • om gedurende my dienstermyn nie my posisie te misbruik nie en om deur voorbeeld te lei;
  • to apply my authority firmly and fairly.

Ek beloof om altyd ons goeie reputasie uit te bou.
 

I undertake to proudly honour our creed.
 

PRO DEO ET PATRIA